Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Blik terug op een recent gastprogramma waarin werd bekeken wat voor impact het artikel 'What Would a Non-Sexist City Be Like?' van Dolores Hayden heeft gehad en welke actuele betekenis er aan haar werk kan worden toegekend. Hoe kunnen stedenbouw, huisvesting en werkomstandigheden op een niet-seksistische manier worden vormgegeven?

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In 1980 publiceerde architect en architectuurhistoricus Dolores Hayden een artikel dat grote invloed had op het feministische denken over ontwerp, bouwen, wonen en gender. Hayden signaleerde in haar essay ‘What would a non-sexist city be like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work’ in het tijdschrift Signs: Journal for Women in Culture and Society dat de maatschappelijke positie van vrouwen werd bepaald en ingeperkt door architectonische ontwerpkeuzes en stedenbouwkundige planning. Ze onderzocht radicale alternatieven die een gelijkwaardige rol in de samenleving voor vrouwen mogelijk zouden kunnen maken.

Hoe zou een niet-seksistische stad er tegenwoordig uit kunnen zien? Zijn de ideeën van Dolores Hayden nog actueel, of zijn ze inmiddels verouderd?

In het voorjaar van 2020, bij het veertigjarig jubileum van het verschijnen van het stuk, sprak gespreksleider Sandra Rottenberg in een gelijknamig TNL! gastprogramma met deskundigen als Lidewij Tummers over de invloed van Haydens denken. Zijn haar ideeën nog actueel, of zijn ze inmiddels verouderd? Zijn we erop vooruitgegaan of valt dat nog tegen? Hoe zou een niet-seksistische stad er uit kunnen zien, of bestaat die al ergens? En wat heeft dit alles te maken met het gedachtengoed van de voormalige actiegroep en het feministische netwerk Stichting Vrouwen Bouwen Wonen, waarvan Het Nieuwe Instituut de archieven heeft opgenomen in de collectie? In de aanloop naar een nieuwe reeks bij Het Nieuwe Instituut, TNL! Collecting Otherwise, wordt er opnieuw stilgestaan bij de relatie tussen verleden en heden en verschillende generaties feministische architectuur(theorie).

TNL! Replay

Thursday Night Live! presenteert de serie TNL! Replay: een selectie events uit het eigen rijke archief. Met deze reeks liveopnamen en vastgelegde (online) gesprekken blikt Thursday Night Live! terug op onderwerpen en invalshoeken die tijdens eerdere donderdagavonden al eens behandeld zijn en die in het licht van actuele maatschappelijke ontwikkelingen opnieuw relevant zijn of in een ander daglicht komen te staan.

Collecting Otherwise

Het onderzoeksproject Collecting Otherwise stelt voor om de collectie en de praktijk van het verzamelen en archiveren te lezen vanuit een perspectief dat aansluit bij de huidige maatschappelijke veranderingen. Om dit te doen, zal het zich richten op het ontwikkelen van alternatieve methoden voor het verwerven, classificeren en uitdragen van erfgoed.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.