Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Thursday Night Live! at Het Nieuwe Instituut

De donderdagavond van Het Nieuwe Instituut biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Urgente vraagstukken, vernieuwend onderzoek en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland. Bezoek het museum en eet een hapje mee met sprekers en gasten. Met wisselende pop-in expo's en diverse partnerprogramma’s.

2019
25
Apr

Hoe leeft het functionalistische credo van het Bauhaus in de architectuur voort? En hoe verhoudt architectuur zich tot de menselijke maat? Deze vragen behandelen hedendaagse kunstenaars met verschillende cinematografische middelen.

2019
25
Apr

Kunst kan wakker schudden, een spiegel voorhouden, confronteren. Zijn beeldmakers die hun werk inzetten voor het publieke debat moraalridders of vrijheidstrijders? Met tekst en beeld de barricades op!

2019
02
Mei

Welke financieringsmogelijkheden kan ik als ontwerper of architect aanspreken? Hoe presenteer ik mijzelf en mijn bureau aan de buitenwereld? Waar moet ik aan denken als ik mijn praktijk wil doorontwikkelen? Op 2 mei kun je bij adviseurs van Cultuur+Ondernemen, BNO, DutchCulture, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut terecht voor zakelijk advies voor jouw ontwerppraktijk.

2019
02
Mei

In 2017 nam het Amerikaanse leger contact op met de onderzoekers van de kleine conflictmonitor Airwars om te vragen of zij een kopie hadden van een maanden eerder op sociale media verschenen video van de zogenaamde ‘Islamitische Staat’. Uit deze video zou mogelijk nieuwe informatie kunnen worden afgeleid over een incident waarbij naar verluid burgerslachtoffers waren gevallen, maar niemand in ’s werelds grootste militaire organisatie had er kennelijk aan gedacht een kopie te maken. De censuur had de video succesvol achtervolgd en deze, net als miljoenen anderen, zonder een spoor na te laten offline gehaald.

2019
02
Mei

Als onderdeel van het meerjarig onderzoek van Het Nieuwe Instituut naar burn-out en uitputting op uiteenlopende schalen, verkent dit programma hoe gesproken woord en collectief luisteren een tegenwicht kunnen bieden aan de alomtegenwoordigheid van beeld, en de toenemende druk op het lichaam als performer. Tijdens deze eerste avond luisteren we naar een audio van professor Anna Lowenhaupt Tsing, die voorleest uit haar boek The Mushroom at the End of the World.

 

2019
04
Mei

Dit is een praktische inleiding op het werken met open-source methoden en materialen. De nadruk zal liggen op recent onderzoek van Airwars en Amnesty, naar de burgerslachtoffers die vielen tijdens de strijd om Raqqa terug te winnen van de zogenaamde ‘Islamitische Staat’. Er wordt gekeken naar de sociale media als bron van berichtgeving en geoefend met geolokalisatie en met satellietbeeldanalyse via publieke platforms. Tijdens de middagsessie wordt er geëxperimenteert met de verschillende manieren (structureel, visueel, tekstueel, enzovoort) waarop het onderzoek kan worden gebruikt om nieuwe verhalen te ontwikkelen. 

2019
09
Mei

Zijn de huidige interactiemilieus inclusief en divers genoeg? Hoe open zijn innovatiemilieus, gezien hun spagaat tussen kennis delen en tegelijk intellectueel eigendom beschermen? Welke ruimtelijke ecosystemen koppelen kennis aan andere delen van de economie, zoals landbouw, maakindustrie en logistiek?

 

2019
16
Mei

Beyond the Cover benadert gebouwen als materialisering van regelgeving, investeringen en beleid, en probeert zo de politieke, economische en sociale relaties zichtbaar te maken die architectuur belichaamt. Startpunt hiervoor is een gebouw dat pronkte op de cover van een Architectuur in Nederland jaarboek tussen 1990 en 2000, vanuit waar op zoek gegaan wordt hoe de maatschappelijke veranderingen in deze periode—zoals de deregulering en privatisering van de woningmarkt—de hedendaagse condities van de architectuurpraktijk hebben gevormd. In de eerste sessie, samen met gasten Frits van Dongen en Mariet Schoenmakers, dient het woongebouw The Whale als lens om te kijken naar wat er is gebeurd met de woningbouw in Nederland, en wordt op zoek gegaan hoe de verhalen achter de jaren 90 nog steeds resoneren vandaag de dag.

 

2019
23
Mei

Hoe ontwerp je woonruimte voor iemand die niet zelf zijn of haar specifieke woonbehoeften- of wensen kan aangeven? Hoe kan voor mensen met een verstandelijke beperking een veilige en stabiele woonomgeving worden gecreëerd? Deze editie van Dwars door het Archief gaat in de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw op zoek naar diverse woonvormen die voor deze groep ontworpen zijn.

Partners Thursday Night at Het Nieuwe Instituut

AFFR, Architectuur Film Festival Rotterdam, ArtEZ, BNO IMG LAB, Designplatform Rotterdam, Food Film Festival, Goethe-Institut, Glamcult, EYE Filmmuseum, Erasmus Universiteit Rotterdam, Expertisecentrum Universiteit Utrecht, Hivos, Iconic Houses, International Film Festival Rotterdam, KABK, MAFB, Operadagen Rotterdam,Parels voor de Zwijnen, Sandberg Instituut, Stichting Swart-van Essen, Stripped Fashion, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, The Berlage, Urban Unlimited, Vereniging Deltametropool, Volume, Willem de Kooning Academie, OMA, ZUS, Piet Zwart Institute, NAi Booksellers, BNA, Atelier Rijksbouwmeester, TU Delft, Argus, Mondriaan Fonds, Beelden aan Zee, Platform Scenografie, Play the City, E-flux, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Night Shift, North Sea Round Town, Jaap Bakema Study Centre, TU Eindhoven, Worm, VPRO, Manifesta, Kunstbende, NextCity, Touch/Trace, The Hmm, Fiber, Xeno Architecture, Herenboeren Rotterdam, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, e-flux Architecture, The Berlage. Bovendien is via gastprogramma's en pop-in expo's met tientallen individuele ontwerpers samengewerkt. 

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Kristoffer Li & Kristoffer Halse Sølling

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.