Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Thursday Night Live! at Het Nieuwe Instituut

De donderdagavond van Het Nieuwe Instituut biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Urgente vraagstukken, vernieuwend onderzoek en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland. Bezoek het museum en eet een hapje mee met sprekers en gasten. Met wisselende pop-in expo's en diverse partnerprogramma’s. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de wekelijkse Thursday Night Live! nieuwsbrief!

2019
20
Jun

MAD nodigt u uit voor een verkenning van haar landschappen tijdens de boekpresentatie van Sandberg Series #4: Materialisation in Art & Design (MAD). Tijdens het programma zullen de auteurs gedachten en perspectieven delen over de ervaringen die ze gezamenlijk hebben gegenereerd in het kader van het MAD Temporary Master Programme van het Sandberg Instituut. Aan bod komen presentaties, gesprekken en performatieve handelingen over fundamentele begrippen, variërend van de aard van de workshop en van de instrumenten en vaardigheden die de workshop kenmerken tot de vraag, wat het vandaag de dag betekent om een collectief te zijn. 

 

2019
20
Jun

“Een millennial kan slechts veertien seconden zijn aandacht bij een onderwerp houden. Dat is één seconde korter dan een goudvis.” Aldus recent onderzoek uitgevoerd door Microsoft. Wie is nou die millennial? De Amerikaanse historici Neil Howe en William Strausse introduceerden de term voor het eerst in hun boek Millennials Rising: The Next Great Generation. In dit boek, gepubliceerd in het jaar 2000, worden millennials gedefinieerd als een generatie die geboren is tussen 1982 en 2002. Een generatie waarbij het brein anders werkt ten gevolge van het internet. Een generatie die volgens onderzoek een kortere concentratieboog heeft dan oudere generaties. 

2019
20
Jun
20:00 – 22:00
 

Body Building is een gezamenlijk project waarin werk van Lina Bo Bardi wordt gekruist met werk van Clarice Lispector. Zij maakten beiden deel uit van de Braziliaanse beweging die zich tussen de jaren 1950 en de jaren 1980, toen het land door intense politieke onrust werd geteisterd, bezighield met de constructie van een radicaal nieuwe taal. Zij slaagden er met hun architectonische respectievelijk literaire werk in om structurele en lineaire parameters opnieuw te definiëren. 

 

 

 

2019
27
Jun

Het boek Schemas of Uncertainty bevat een verzameling bijdragen waarin verschillende vormen en benaderingen worden gebruikt om de relatie tussen predictie – het voorspellen – en prescriptie – het vóórschrijven – te verkennen. In het boek worden de effecten van prescriptieve technologie op de verbeelding van mogelijke toekomsten beschreven – toekomsten die niet gebaseerd zijn op technologische vooruitgang. 

2019
27
Jun
18:30 – 19:30
 

Van zowel astrologie als van algoritmische predictie wordt gezegd dat ze zijn gebaseerd op niet-wetenschappelijke vormen van kennis. Toch neemt hun populariteit op sociale media en daarbuiten exponentieel toe. Technieken uit het automatisch leren (door computers) worden in combinatie met door de NASA geleverde satellietgegevens gebruikt om in real-time inzicht te genereren in onze toekomst, terwijl de planeten zich om de aarde wentelen. Historisch gezien heeft er altijd een nauw verband bestaan tussen het occulte en de ontwikkeling van wetenschappelijke voorspellingsmodellen. Dit verband is terug te voeren tot de voorlopers van de Verlichting. De algoritmische constellaties die vandaag de dag onze datagestuurde kenniseconomie voortdrijven, bieden mogelijk tevens ruimte voor de erkenning dat mislukking, achteruitgang en stilstand natuurlijke onderdelen van de werkelijkheid zijn. 

2019
27
Jun

‘Ik probeer te begrijpen wat ik zie. Ik zie alleen wat ik begrijp. Ik heb geleerd door te kijken, net als jij’. Arthur Boer en Boris Smeenk nodigen je in de Thursday Night Workshop ‘Object Detection Roleplay’ uit om vanuit een performatieve benadering meer te ontdekken over het ‘zien’ van objectherkenning algoritmes.

2019
27
Jun
20:00 – 22:00
 

Op donderdagvond 27 juni presenteert BNO IMG LAB 'Lekker Stangen' in Het Nieuwe Instituut. Een tegendraadse avond onder de bezielende leiding van Stang Gubbels. Een avond waarbij gastredacteur Stang de sprekers persoonlijk heeft geselecteerd!

2019
27
Jun

Hoe kan de Tarot en de daarmee samenhangende waarzeggingspraktijk de manier waarop wij ons door de stad bewegen veranderen? Hoe kunnen wij de lagen van de tijd die ons in de stad omringen voelen, benaderen en weer achter ons laten? Kunnen wij de Tarot gebruiken om een nieuwe betekenis en laag te vinden in het werk van stedenbouwkundigen, architecten en kunstenaars?

2019
04
Jul

Opening van Malware, een tentoonsteling over de geschiedenis en evolutie van het computervirus, met een lezing van mediaonderzoeker Jussi Parikka gevolgd door een feestelijk openingsmoment met de Malware curatoren Bas van de Poel en Marina Otero Verzier.

 

2019
04
Jul

Hoe pakken we op verschillende schaalniveaus de transitie naar een circulaire economie aan en wie is daarbij aan zet? Welke consequenties heeft dit voor de ontwikkelingsstrategie van werklocaties? Reserveren we genoeg ruimte op de juiste plekken voor het verduurzamen van productie? Hoe kunnen kringlopen in de verstedelijkingsopgave vorm krijgen?

 

2019
04
Jul

Fantasies On How To Strike is een film- en onderzoeksproject over de manieren waarop precaire werkomstandigheden doorsijpelen in het dagelijks leven van werkenden. De film focust op het werk van de museumsuppoost en beweegt tussen documentaire en fictie. 

2019
04
Jul

Het Nieuwe Instituut organiseert samen met de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting een avond over architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Aanleiding is de officiële overdracht van het Van Eesteren archief aan Het Nieuwe Instituut. Floor Milikowski, Arnold van der Valk en Linda Vlassenrood vertellen over hun onderzoek in het Van Eesteren archief, en conservator Hetty Berens toont daar verrassende stukken uit.

2019
11
Jul

Sluit met ons de zomer af op 11 juli tijdens de laatste Thursday Night Live! voor de zomerstop. Verwacht een zinderende winter special in de zomer met een kerstmarkt, kerst bite, kerstmuziek, performances en andere optredens die ons wijzen op de klimaatverandering. Een avond om niet te missen! 

2019
19
Sep
20:00 – 22:00
 

Vertical Atlas is een onderzoeksproject in vijf afleveringen, dat zich richt op het maken van een nieuwe atlas waarmee de complexe techno-geografische werkelijkheid van vandaag in kaart wordt gebracht. In deze vierde editie: Futures.gcc staan de Arabische Golfstaten centraal. Zij positioneren zich als concurrerende digitale corporate service platforms. Ze branden zich allemaal met hun eigen futuristische architectuur, megacities, investeringskansen en visies op artificiële toekomsten.

 

Partners Thursday Night at Het Nieuwe Instituut

AFFR, Architectuur Film Festival Rotterdam, ArtEZ, BNO IMG LAB, Designplatform Rotterdam, Food Film Festival, Goethe-Institut, Glamcult, EYE Filmmuseum, Erasmus Universiteit Rotterdam, Expertisecentrum Universiteit Utrecht, Hivos, Iconic Houses, International Film Festival Rotterdam, KABK, MAFB, Operadagen Rotterdam,Parels voor de Zwijnen, Sandberg Instituut, Stichting Swart-van Essen, Stripped Fashion, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, The Berlage, Urban Unlimited, Vereniging Deltametropool, Volume, Willem de Kooning Academie, OMA, ZUS, Piet Zwart Institute, NAi Booksellers, BNA, Atelier Rijksbouwmeester, TU Delft, Argus, Mondriaan Fonds, Beelden aan Zee, Platform Scenografie, Play the City, E-flux, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Night Shift, North Sea Round Town, Jaap Bakema Study Centre, TU Eindhoven, Worm, VPRO, Manifesta, Kunstbende, NextCity, Touch/Trace, The Hmm, Fiber, Xeno Architecture, Herenboeren Rotterdam, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, e-flux Architecture, The Berlage. Bovendien is via gastprogramma's en pop-in expo's met tientallen individuele ontwerpers samengewerkt. 

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.