Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Seen/Unseen

In Seen/Unseen, de eerste manifestatie van Collecting Otherwise, zijn zowel het theoretische als het praktijkgerichte onderzoek vooral gericht op het ontwikkelen van intersectioneel bewustzijn binnen de Rijkscollectie en een bewust beleid voor toekomstige acquisities. Door de bestaande archieven met een uitgesproken feministische, queer en dekoloniale blik te bekijken, belicht Collecting Otherwise juist die perspectieven die in de gangbare architectuur- en archiefpraktijk over het algemeen verborgen blijven. Het team achter Collecting Otherwise kiest bij de selectie van casestudies bij voorkeur voor archiefmateriaal van initiatieven die zulke ‘minderheidsperspectieven’ vertegenwoordigen. Het besteedt aandacht aan objecten, mechanismen en processen die onlosmakelijk verbonden zijn met intersectionele, internationale en intergenerationele opvattingen van een feministische en queer gebouwde omgeving. Die invalshoek – die in de Rijkscollectie nog vaak afwezig of onderbelicht is en geen plaats heeft gekregen in de geschiedschrijving van de architectuur en stedenbouw – wordt zo alsnog de geschiedenis en het landelijke archief van de discipline in geschreven.

*Afbeelding uit het archief van de Stichting Goed Wonen, een organisatie die het ‘moderne’ interieur promootte door middel van modelwoningen, lezingen en hun publicatie 'Goed Wonen' (1948-70). Zij waren een van de belangrijkste kanalen van de modernistische Nieuwe Bouwen beweging, die focuste op een ideologie van hygiëne, functionaliteit en vernieuwing - tegen de 'krappe' interieurs van de voorgaande decennia. Tegelijkertijd was Stichting Goed Wonen een platform waar vrouwelijke ontwerpers hun netwerk konden ontwikkelen en (interieur)architectuur op meer gelijke voet met hun mannelijke collega's konden beoefenen.

datum
11/02/2021
tijd
20:00 – 21:30
taal
Engels
 
locatie

Online event

toegang

Gratis

Collecting Otherwise

Collecting Otherwise is een van de onderzoeksprojecten die fundamentele vragen stellen over de waarde en betekenis van de documenten in de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw die door Het Nieuwe Instituut wordt beheerd. Dit onderzoek stelt voor om de collectie en de praktijk van het verzamelen en archiveren te lezen vanuit een perspectief dat aansluit bij de huidige maatschappelijke veranderingen. Om dit te doen, zal het zich richten op het ontwikkelen van alternatieve methoden voor het verwerven, classificeren en uitdragen van erfgoed.

Collecting Otherwise is onderdeel van het initiatief Rethinking the Collection, binnen het raamwerk van Architectuur Dichterbij, dat tot stand is gekomen naar aanleiding van het besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om te investeren in de zichtbaarheid, restauratie en digitalisering van de Rijkscollectie. Dit project draagt bij aan de ambitie van Het Nieuwe Instituut om haar positie als erfgoedinstituut te versterken, en aan het hogere streven om methoden, technieken, onderzoeksthema’s, specifiek jargon en allianties die het instituut in de voorafgaande periode heeft ontwikkeld, kritisch te bekijken.


Leden van het onderzoeksproject

Clara Balaguer, Alfred Marasigan, Czar Kristoff, Isola Tong, Michael Karabinos, Hannah Dawn Henderson, Harriet Rose Morley, Hetty Berens, Carolina Pinto Valente, Delany Boutkan, Julius Thissen en Setareh Noorani.

Gathering #1: Seen/Unseen — The intimate archive

De Lysergic Secretary doet enthousiast verslag van de eerste openbare bijeenkomst van Collecting Otherwise via Zoom: "Samen bouwen langs verschillende disciplines, tijdlijnen en omgevingen resulteerde in zulke rijke gesprekken."

An Annotation on Footnotes

Een reflectie van kunstenaar en lid van de werkgroep Hannah Dawn Henderson, als bijdrage aan de eerste publieke bijeenkomst van Collecting Otherwise.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.