Thursday Night at Het Nieuwe Instituut staat voor verdieping, uitwisseling en ontmoeting – een avond om over na te praten en verder te denken. De avonden kennen verschillende formats, elk met een heel eigen karakter.
 

Lecture

De lezingenserie van Het Nieuwe Instituut biedt een podium aan een divers gezelschap van sprekers werkzaam in verschillende disciplines. De serie vertrekt vanuit een transdisciplinaire houding, vanuit het gegeven dat de ‘architecten’ van de hedendaagse, veranderende wereld per definitie veelzijdig zijn. Door hun kennis en persoonlijke fascinaties te delen bieden zij ons handvatten om door de overmaat aan informatie te navigeren en nuttige signalen te onderscheiden van ruis. Zij inspireren, zetten aan tot nadenken en bieden stof voor discussie. Hiermee reflecteren zij tevens op hun eigen discipline en hoe deze aan het veranderen is.

BNO IMG LAB

Maandelijkse avond voor en door makers en ontwerpers. De eigen ontwerp- of onderzoekspraktijk vormt het uitgangspunt voor een actieve uitwisseling van kennis en inspiratie, rondom een actueel thema. In samenwerking met BNO en IMG LAB.

Reading Room

De Reading Room is een serie avonden waarbij het gezamenlijk 'lezen' van een onderwerp centraal staat. Het is een plek om de wereld met zijn talloze talen en systemen te duiden en te ontcijferen, ook fenomenen die juist omdat ze alomtegenwoordig zijn aan onze blik ontsnappen. In kleine setting wordt onder leiding van een kunstenaar, onderzoeker of ontwerper gereflecteerd op een concept, tekst, object of beeld. De Reading Room biedt ruimte aan intieme en provocatieve gesprekken. Het is een plek voor creatieve verwarring en soms zelfs frustratie, waarbij de sprekers en het publiek niet op zoek zijn naar het formuleren van oplossingen, maar samen proberen in te zoomen en scherp te stellen. Onderwerpen die eerder in de Reading Room aan de orde kwamen zijn surveillance, migratie, liquiditeit, museum en onveiligheid.

Ministerie van Ruimtelijke Zaken

Vanuit de overtuiging dat de inrichting van de ruimte iedereen aangaat en niet alleen aan marktpartijen en mondige burgers kan worden overgelaten, organiseert Het Nieuwe Instituut samen met Elma van Boxel en Kristian Koreman, ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en Stephan Petermann, OMA/AMO, een serie oprichtingsgesprekken van een nieuw Ministerie van Ruimtelijke Zaken. Een ministerie dat gelooft dat het beleid waaraan ze vorm en uitvoering geeft alleen tot stand kan komen op basis van een breed gedragen visie. Noodzakelijk in een tijd waarin technische mogelijkheden en maatschappelijke vraagstukken ver voorbij de landsgrenzen reiken.

Bot Club (Humans Welcome)

De Bot Club werpt een verwonderde, maar ook kritische blik op een wereld waarin bots, algoritmische agenten en generatieve processen het werk doen en geeft deze het podium. Bots schrijven boeken, weerberichten, verslagen van sportwedstrijden en lemma’s in Wikipedia. Veel twittergebruikers zijn Bot. Andere algoritmische agenten toveren zelfstandig gamewerelden tevoorschijn, maken dance tracks of filmscripts en redigeren stromen van al dan niet op feiten berustend nieuws. Ze komen met werkende ontwerpoplossingen die voor mensen onnavolgbaar zijn en zijn in de meeste denksporten door mensen niet meer te verslaan. Lange tijd traden bots zelden op de voorgrond en werkten ze in het verborgene. De Bot Club brengt daar verandering in en nodigt ze uit op het podium. Hoe zit de nieuwe samenleving van mens en bot in elkaar?

Design Dialogues

Een veelzijdige reeks dialogen met makers, ontwerpers en beschouwers over design. De discussies richten zich op het ontwerpproces van grondstof tot eindproduct en verkennen onderwerpen als esthetiek, technologie en ethiek. Speciale aandacht gaat uit naar de interactie tussen objecten en duurzaamheid als onderdeel van een cyclische benadering van het ontwerpproces. In de dialogen wordt onderzocht hoe traditionele noties als waarde en materialiteit opnieuw betekenis krijgen in een van design doordrongen cultuur, gemedieerd door digitale technologieën.

Dwars door het archief

Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt het Rijksarchief voor Architectuur inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en maatschappij van de afgelopen 130 jaar. In de 4.000.000 tekeningen, schetsen, maquettes, zakelijke en persoonlijke correspondentie, foto's, affiches en verzamelde knipsels liggen talloze verhalen besloten. Ook verhalen die tot nog toe verborgen zijn gebleven omdat niemand er nog oog voor heeft gehad. Voor de Dwars door het Archief-avonden worden uiteenlopende mensen uitgenodigd om op ontdekkingsreis in het archief te gaan en zo nieuwe perspectieven te introduceren.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Kristoffer Li & Kristoffer Halse Sølling

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.