Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op de schijnbaar lege, eindeloze vlakte van de zee worden hele infrastructuren opgetrokken, van boorplatformen tot windmolenparken. Ter gelegenheid van hun onlangs verschenen boek Urbanisation of the Sea, verkennen onderzoeker Nancy Couling en havenstaddeskundige Carola Hein de gevolgen en mogelijkheden van zulke maritieme ontwikkelingen. Evenement georganiseerd door nai010 uitgevers, met bijdragen van stadstheoreticus Neil Brenner, stedenbouwkundige Han Meyer en curator Chus Martínez.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De zee vraagt momenteel om onze aandacht. Zij is na jaren van exploitatie veranderd van een uitgestrekt en diepe hulpbron in een gevaar voor het milieu. Omdat er een groeiend aantal grootschalige maritieme projecten wordt ontwikkeld ontstaan er vragen over de ruimtelijke, maatschappelijke en culturele waarde die wij hechten aan de zee en over de uitbuitende machtssystemen waaraan deze zijn onderworpen.

Dit door nai010 uitgevers georganiseerde evenement, dat deel uitmaakt van het TNL! Guest Programme, gaat in op de ‘verstedelijking’ van de wereldzeeën. Aan de hand van hun recent verschenen boek, The Urbanisation of the Sea, bespreken Nancy Couling en Carola Hein de zee als territorium voor ontwerp. Ze gebruiken de Noordzee als voorbeeld om te laten zien hoe de uitgestrektheid van de zee bijna helemaal volgepland is – en dat de zee belast is met de opgave, de economische productie van zowel nieuwe als traditionele maritieme sectoren te verhogen. Tegelijkertijd, zo merken zij op, is de Noordzee ontdaan van zijn culturele betekenis.

Couling en Hein verkennen dit veranderende zeegezicht aan de hand van verschillende projecten uit de wereld van de wetenschap, kunst, literatuur en praktijk, van analyses tot ontwerpen. Deze projecten, van vooraanstaande creatieve denkers en praktijkmensen die de urgente uitdagingen en het potentieel van de zee onderkennen, zijn gericht op het onderzoeken van wisselwerkingen die een rol spelen bij het ontwerpen voor op zee.

Andere onderwerpen die Couling en Hein aansnijden zijn de implicaties van het concept van verstedelijking op zee voor academische reflectie en toekomstige uitvindingen en de (ontwerp)lessen die we moeten trekken uit het veranderen van ecologische systemen. Bovenal onderzoeken Couling en Hein hoe interdisciplinaire creatieve projecten meer bewustzijn en een nieuwe mentaliteit omtrent dit onderwerp kunnen genereren.

Samen met stadstheoreticus Neil Brenner, stedenbouwkundige Han Meyer en curator Chus Martínez pleiten Couling en Hein voor een grotere betrokkenheid van de creatieve industrie, dit in samenwerking met relevante deskundigen. Het doel is om een levendige interdisciplinaire dialoog te initiëren over ontwerp in en gebruik van de maritieme ruimte.

Met een bijdrage van uitgever Marcel Witvoet van nai010.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.