Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De derde lezing in de reeks Submerged Heritage zal worden gegeven door Ine Apapoe, hoofd van de afdeling Bestuurskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In haar lezing zal zij haar licht laten schijnen over de politiek bestuurlijke beslissingen die hebben geleid tot de bouw van de Afobakka dam in Suriname en de gevolgen daarvan die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ine Apapoe zal ingaan op de gevolgen voor de Saamaka gemeenschap toen en nu, op wier land de dam is gebouwd. Ook de milieu-impact is enorm. Door in te zoomen op landbouw, goudwinning en houtkap laat zij zien hoe complex de problemen zijn die de dam teweeg heeft gebracht en die een eenvoudige 'oplossing' in de weg staan.

Ine Apapoe

Ine Apapoe is bestuurskundige en hoofd van de afdeling Bestuurskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tijdens haar loopbaan heeft zij gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van traditioneel bestuur en levensonderhoud, landrechtenvraagstukken, kleinschalige goudwinning, en gender en gender mainstreaming. Een van haar aandachtsgebieden is goed bestuur en publieke waarden in moderne en traditionele bestuursstructuren. Momenteel werkt ze aan haar proefschrift aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland, over goed bestuur in duale bestuursstructuren.

Submerged Heritage

 Submerged Heritage is een onderzoeksproject van Daphne Bakker, Miguel Peres dos Santos en Vincent van Velsen dat draait om het Brokopondostuwmeer in Suriname. Dat 1560 vierkante kilometer grote meer, dat door de koloniale overheersers officieel het Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer genoemd werd, overspoelde na de aanleg van de Afobakadam (1961-1964) een derde van de provincie Brokopondo. De bouw van de dam en de bijbehorende waterkrachtcentrale, die één enkele smelterij van aluminiumproducent Alcoa van stroom moest voorzien, zorgde ervoor dat 28 dorpen onder water kwamen te staan en vijfduizend mensen uit hun huizen werden gezet en van hun land werden verdreven. Het grootste deel van de gedupeerde bevolking behoorde tot de Saramaccaanse marrongemeenschappen die langs de oevers van de Surinamerivier woonden.

Door gericht stil te staan bij de Afobakadam proberen de initiatiefnemers met dit project om op een kritische manier te onderzoeken hoezeer het Nederlandse kolonialisme en het geglobaliseerde kapitalisme met elkaar verweven zijn. Door uiteenlopende aspecten van de casus uit te lichten, van ecologische verwoesting en de uitputting van hulpbronnen tot ontheemding en sociaal-politieke en culturele afbraak, hopen ze een betekenisvol debat aan te wakkeren over de impact van het koloniale project.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.