Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Welke infrastructuur is nodig voor het doen van openbaar en collectief onderzoek? Drie internationale fellows van Het Nieuwe Instituut vertellen over de manier waarop zij het afgelopen jaar hebben gewerkt aan de transformatie van academies en instituten. De avond vormt de afsluiting van het fellowship programma 2021 dat wordt ondersteund door Het Nieuwe Instituut. Publiek is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek tussen de drie fellows: MELT, The School of Mutants en Tropic Fever. De avond wordt geleid door Delany Boutkan en Federica Notari.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onderzoek ‘doen’ door te kijken naar gemeenschappelijke en openbare patronen vergt infrastructuren die individuen en onderzoeksgroepen in staat stellen om mensen, kennis en perspectieven samen te brengen. Echter, hoe pak je dit aan binnen, en parallel aan bestaande instituten, of daaraan voorbij?

Met de jaarlijkse Call for Fellows verleent Het Nieuwe Instituut zichtbaarheid aan onderzoeksprojecten die een opstap zijn naar andere manieren van denken en doen, en als katalysator fungeren voor collectieve kennisvormen. Hoe zijn de fellows te werk gegaan bij het opzetten van gemeenschappelijke en algemene netwerken voor onderzoeksdoeleinden? Welke rol kunnen genootschappen spelen in het transformeren van instituten, hoe bezien fellows de vooroordelen van deze instituten, en hoe gaan ze om met de complexiteiten en multidimensionale aanpakken binnen dit deze onderzoekspraktijken?

Dit evenement is in het Engels + International Sign. Download hier het transcript van de avond (Engelstalig): 

Tropic Fever: Robin Hartanto Honggare en Perdana Roswaldy

Robin Hartanto Honggare is schrijver, curator, en momenteel PhD-kandidaat aan de Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Voor de 14de Architectuurbiënnale van Venetië (2014) stelde hij het Indonesische paviljoen samen. Artikelen van zijn hand zijn verschenen in de Southeast of Now, Planning Perspectives, Avery Review, en Jakarta Post. Zijn huidige onderzoek is geworteld in zijn interesse voor de bouwstijlen voortkomend uit grondbewerking en de nalatenschap van koloniale moderniteiten in Zuidoost Azië, waarbij hij tracht inzichtelijk te maken hoe gebouwen , current research, rooted in his interest in the architectures of cultivation and the histories of colonial modernities in Southeast Asia, seeks to uncover how buildings and landscapes shaped, and were shaped by, commodity productions.

Perdana "Pepe" Roswaldy is afgestudeerd socioloog aan de Northwestern University. Na vier jaar de Russische taal en politiek getinte Sovjetkunst te hebben bestudeerd namen ze een detour naar landconflicten en de plantage economie in Zuidoost Azië. Voor hun thesis over landconflicten en geslachtsgebonden klimaatveranderingen ontvingen ze in 2019 de Kellogg-DRRC studiebeurs. Hun huidige project houdt verband met postkoloniale extractie en plantages in Indonesië.

Het Nieuwe Instituut Fellowship Programma

Sinds de oprichting in 2013 ondersteunt Het Nieuwe Instituut onderzoek op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur. Tentoonstellingen, lezingen, archiefonderzoek en publicaties zijn het resultaat van onderzoeksprojecten, maar vormen bovenal platformen voor de ontwikkeling van onderzoek. Het Fellowship programma speelt binnen deze platformen een belangrijke rol, en heeft als doel om onderzoeksinitiatieven en -methoden te ondersteunen en hiervan te leren. Het programma biedt Fellows een periode om andere manieren van denken en doen te beoefenen.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.