Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

"De grote opgave van de 21e eeuw is allereerst toch het scheppen van denkvrijheid. Het slopende mechanisme van de crisis heeft ervoor gezorgd dat overmoed, radicaliteit en zelfs het verlangen naar utopie bij architecten is uitgebannen. Volgens mij zijn dat precies de eigenschappen die we nu nodig hebben om te vernieuwen."  Interview met Rijksbouwmeester Floris Alkemade, ArchiNed, 29 maart 2016. Lees het verslag van deze avond.

Hoewel de roep om de nieuwe, maatschappelijke opgave voor de architectuur steeds luider klinkt, is de aloude rol van de centrale overheid als regisserende kracht voor de bouwpraktijk gemarginaliseerd en zijn nieuwe strategieën een vereiste. Aan het begin van de Rotterdamse Architectuurmaand presenteerde Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn visie en agenda voor de komende vier jaar in het auditorium van Het Nieuwe Instituut. Het zoeken naar de maatschappelijke meerwaarde van de architectuuropgave en innovatie door ontwerpkracht stond hierbij centraal. 

Lees de agenda van de Rijksbouwmeester.

Aansluitend ging Alkemade in gesprek met architecten en critici over de precieze betekenis van zijn agenda. Hoe kan het architectonisch denken opnieuw worden ingezet in maatschappelijke vraagstukken als krimp, migratie, leegstand en vergrijzing? Welke rol speelt onderzoek hierin? Wat zijn de condities waaronder ontwerpkracht werkelijk van invloed kan zijn? Wat betekent dit voor de discipline? En hoe kan juist die maatschappelijke legitimiteit worden vergroot? Moderator was Saskia van Stein, directeur Bureau Europa. Respondenten van deze avond waren Jann de Waal, Juliette Bekkering en Elma van Boxel.

Floris Alkemade

Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Hij was achttien jaar lang verbonden aan het bureau OMA van Rem Koolhaas, waarvan de laatste zeven jaar als partner. Sinds 2008 leidt Floris Alkemade zijn eigen bureau FAA met projecten in binnen- en buitenland. Met FAA werkt hij onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, waaronder de herontwikkeling van het 600 meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs. Daarnaast is Floris Alkemade lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Sinds september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester. Hij combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst.

Jann de Waal

Jann de Waal is lid van het Topteam Creatieve Industrie, dat het kabinet adviseert en maatregelen initieert om de creatieve industrie als topsector te stimuleren. Daarnaast is hij oprichter van Info.nl, een bureau voor de ontwikkeling van digitale producten en platformen.. Hij is tevens actief in verschillende publieke organisaties rondom innovatie, onderwijs en de creatieve industrie. Zo was hij medeoprichter en voorzitter van DDA, de branchevereniging voor digitale bureaus, en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de oprichting van de Federatie Dutch Creative Industries. Tevens was hij een van de initiatienemers van KIC, de kennis- en innovatiecoöperatie voor de creatieve industrie. Tegenwoordig is hij als lid van het dagelijks bestuur betrokken bij ClickNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie. Daarnaast is hij lid van diverse adviesorganen in het hoger onderwijs, zoals de Hogeschool van Amsterdam, en de Hogeschool Utrecht.

Juliette Bekkering

Juliette Bekkering is medeoprichter en -directeur van Bekkering Adams Architecten. Sinds januari 2013 is zij hoogleraar Architectural Design and Engineering aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Zij studeerde af als architect aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en rondde een opleiding af in stedenbouwkunde aan de Universitat Politècna de Catalunya in Barcelona. Zij werkte bij verschillende toonaangevende architectenbureaus, waaronder OMA, en werkte samen Neutelings Riedijk architecten. In 1997 richtte ze haar eigen bureau op in Rotterdam. Sinds 2005 werkt ze samen met Monica Adams als Bekkering Adams Architecten.Juliette Bekkering doceert aan verschillende nationale en internationale architectuurinstituten en -universiteiten, zoals de RWTH Aachen University en de Technische Universiteit Delft. Ze werkte als gastprofessor aan de Technische Universiteit in Praag. Ze trad op als adviseur in verschillende adviescommissies en neemt regelmatig plaats in jury’s, bij debatten, master classes en workshops. 

Elma van Boxel

Elma van Boxel leidt samen met Kristian Koreman het Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles). Zij onderzoeken het hedendaagse stedelijke landschap op elke mogelijke schaal, door middel van gevraagde en ongevraagde ontwerpen. Hun overtuiging is de potentie van alles en elke plek om uniek en spannend te zijn. In 2007 won ZUS de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten. ZUS was curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam Making Cities in 2012 en van het eerste BMW Guggenheim Lab in New York. In 2012 werden ze Architect van het Jaar, categorie kleine bureaus. 

datum
02/06/2016
tijd
20:00 – 22:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.