Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Kunstinstituut Melly en Het Nieuwe Instituut organiseren ter gelegenheid van de 101ste geboortedag van Constant Nieuwenhuys een gezamenlijk avondvullend programma in het teken van zijn nalatenschap. In lezingen en een stadswandeling staat met name Nieuwenhuys’ utopische ‘New Babylon’ centraal, het visionaire project waar architectuurhistoricus Mark Wigley in 1998 een tentoonstelling aan wijdde.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Met zijn ontwerp voor New Babylon schetste Constant in 1956 een toekomstvisioen van een gebouwde omgeving die gedragen door pilaren het hele aardoppervlak zou beslaan. Hij zag daarin een mobiele en creatieve samenleving voor zich die rond vrijetijdsbesteding en spel georganiseerd kon worden omdat werk volledig geautomatiseerd zou worden uitgevoerd door machines. Hoe ziet dat droombeeld er tegenwoordig uit; hoe zijn de denkbeelden over architectuur, stedenbouw, werk, de spelende mens en de maatschappij bijvoorbeeld veranderd? Hoe heeft onze interpretatie van het plan voor New Babylon zich ontwikkeld in de periode tussen 1998 (toen Wigley de tentoonstelling Constant — New Babylon bij het toenmalige Witte de With samenstelde) en 2021? En welke impact had de tentoonstelling destijds op bezoekers?

Programma

De avond begint in Kunstinstituut Melly. Op basis van een presentatie van materiaal uit het tentoonstellingsarchief is daar in samenwerking met de Master Interior Architecture: Research + Design van het Piet Zwart Instituut en speciale gast Mark Wigley een bijeenkomst georganiseerd. Daarna volgt er een levendige wandeling (in de geest van parkour) van MELLY naar Het Nieuwe Instituut, waar Wigley in een lezing reflecteert op de tentoonstelling en waar professionals, studenten en andere aanwezigen kunnen reageren.

Verwante projecten

Keynote Beatriz Colomina
29 september 18:00–20:00

Op woensdag 29 september om 18:00 presenteert Kunstinstituut Melly in samenwerking met de Design Academy Eindhoven met trots een KEYNOTE lezing door architectuurtheoreticus en historicus Beatriz Colomina.

 

In de lezing gaat Colomina in op de paradigma's van de 20e eeuw op het gebied van gezondheid en architectuur onderzoekt. Ze daagt het normale begrip van moderne architectuur uit door te stellen dat deze gevormd werd door de dominante medische obsessie van die tijd: tuberculose en haar belangrijkste diagnostische instrument, de röntgenfoto.

 

Colomina zal worden geïntroduceerd door de directeur van Kunstinstituut Melly, Sofía Hernández Chong Cuy, en zal tijdens een gemodereerd gesprek worden bijgestaan door Marina Otero Verzier, Director of Research bij Het Nieuwe Instituut en hoofd Social Design aan de Design Academy Eindhoven. Volg de livestream hier.

Work, Body, Leisure
#PLAYGROUND: New Babylon, opnieuw bekeken door Mark Wigley

Het Nieuwe Instituut, verantwoordelijk voor de invulling van het Nederlandse Paviljoen tijdens de 16e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia in 2018, presenteerde WORK, BODY, LEISURE, de officiële Nederlandse bijdrage aan de biënnale.
 

WORK, BODY, LEISURE bracht onder meer aan de hand van verschillende vormen van architectuur in kaart hoe veranderingen in werkomstandigheden en arbeidsethos van invloed zijn op hoe er wordt omgesprongen met het lichaam: van het kantoor tot aan de boerderij, van de kleedkamer tot aan een virtuele ruimte en van het bed langs het venster tot de deur. Mark Wigley behandelde de speelplaats en keek daarvoor met een nieuwe blik naar New Babylon.
 

Zou New Babylon mogelijk zijn zonder het werk van de ander?
 

"Door arbeid te robotiseren, eiste Constant het recht op om niet te werken en visualiseerde hij een wereld waarin menselijke arbeid niet meer bestaat. Toch maakte deze optimistische visie in latere fases van zijn oeuvre geleidelijk plaats voor een meer conflictueus perspectief. Geweld zou niet worden uitgebannen door de nieuwe technologische wereldorde die voorzag in de urgente behoeften van de maatschappij; het bleek eerder een intrinsiek onderdeel van een dergelijk maatschappijbeeld: een architectuur gebaseerd op de uitbuiting en onzichtbaarheid van het werkende lichaam, in de vorm van geautomatiseerde machines."

 

Work, Body, Leisure
Lezing Constant Nieuwenhuys over New Babylon (1961)

"In Nieuw Babylon is er geen vrije tijd, omdat alle tijd er actief is. Nieuw Babylon is een hartstochtelijk beroep op de creativiteit die onbenut en vaak onbewust in alle mensen sluimert."

 

In 1961 hield Constant Nieuwenhuis een lezing over New Babylon aan de TU Delft. Een fragment van de tekst die hij uitsprak is opgenomen in het boek Work, Body, Leisure (2018), dat verscheen bij de gelijknamige Nederlandse bijdrage aan de 16e internationale architectuurtentoonstelling – La Biennale di Venezia. De integrale tekst werd gepubliceerd in het online magazine bij het biënnalepaviljoen.

 

 

Dissident Gardens
The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017

Mark Wigley verkende als curator met zijn tentoonstelling The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017 de afgelopen 130 jaar van antenne-architectuur waarin architecten zich bezighouden met dat dunste, minst zichtbare deel van een gebouw dat in feite het grootste effect heeft op de architectuur.

De tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van het programma Dissident Gardens waarmee Het Nieuwe Instituut vanuit het uitgangspunt van 'de tuin' de blik richtte op de meest actuele uitingsvormen van de klassieke strijd tussen natuur en cultuur.

The Human Insect kwam voort uit de Benno Premsela-lezing die Wigley in 2014 verzorgde over 'de architectuur van de radio'.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.