Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het boek 'A Moving Border: Alpine Cartographies of Climate Change' door Marco Ferrari, Elisa Pasqual, and Andrea Bagnato bouwt voort op Italian Limes, een vierjarig project van Studio Folder om in real-time de variaties van de grenslijn in kaart te brengen. Het boek beschrijft de gevolgen van klimaatverandering op geopolitieke grenzen en de cartografische methodes die gebruikt worden om deze grenzen te schetsen. Het geeft aan welke uitdagingen de opwarming van de aarde met zich meebrengt voor de westerse opvattingen over territorium. Het biedt bovendien een blauwdruk voor interventie in een wereld waar ecologische processen onvermijdelijk de geopolitieke zaken zullen domineren.

datum
21/03/2019
tijd
18:30 – 19:30
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis toegang, RSVP via ticketlink 

A Moving Border

De landgrens van Italië volgt de waterscheiding die de afwateringsbekkens van Noord- en Zuid-Europa deelt. Het loopt voornamelijk op grote hoogte en kruist sneeuwvelden en vaste gletsjers, die nu allemaal smelten als gevolg van de antropogene klimaatverandering. Naarmate het stroomgebied verschuift, verschuift ook de grens, die afwijkt van zijn vertegenwoordiging op officiële kaarten. Italië, Oostenrijk en Zwitserland hebben daarom het nieuwe juridische concept van een ‘bewegende grens’ ingevoerd, dat de volatiliteit van geografische kenmerken erkent die ooit als stabiel werden beschouwd.

'A Moving Border' bevat een voorwoord van Bruno Latour, kaarten en ongepubliceerde documenten uit staatsarchieven en bijdragen van Stuart Elden, Mia Fuller, Francesca Hughes en Wu Ming 1.

De boekpresentatie is in samenwerking met NAi Booksellers. 

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.