Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In de eerste aflevering van de serie Social Talks richten we ons in het licht van het nijpende woningtekort op het meer dan een eeuw oude concept van de ‘minimumwoning’. Kan deze historische formule, ondanks het feit dat omstandigheden en leefpatronen in de afgelopen 100 jaar radicaal zijn veranderd, een oplossing voor onze huidige problemen zijn? Met bijdragen van Golnar Abbasi, Arvand Pourabbasi (WORKNOT!) en Giovanna Borasi (directeur van het CCA). De avond wordt gemodereerd door Tara Lewis.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

‘Ontwikkel goede, betaalbare woningen voor iedereen – vooral voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren; verspil zo min mogelijk materiaal, pas de meest recente kennis op het gebied van ontwerp- en productieprocessen toe en onderzoek de bestaande eisen waaraan een woning in elk geval moet voldoen door de gedragspatronen van de bewoners te bestuderen...’ Fragment uit de zaaltekst in de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale - De Minimumwoning.

Gezien het huidige tekort aan goede en betaalbare woningen zou deze formule voor een minimumwoning een belangrijke rol kunnen spelen in het huidige overheidsbeleid. Toch zijn zowel het concept als de maatschappelijke ambities erachter honderd jaar oud.

Toen het concept van de minimumwoning in de jaren 1920 werd ontwikkeld, domineerde het ‘traditionele westerse gezin’ (bestaande uit een heteroseksueel stel met twee kinderen) de samenleving. De werkelijkheid en de maatschappelijke structuren van tegenwoordig kennen veel neer nuances. Om met het onderzoeksprogramma Catching Up with Life (Canadian Centre for Architecture, 2021) te spreken:

‘We wonen langer ongetrouwd en kinderloos alleen; we wonen samen met de kinderen van onze partner, of met vreemden, of met naaste familieleden, of met verschillende generaties in één huis; we hebben minder starre opvattingen over genderrollen, over werk en over de liefde.’

Als architectuur kan worden opgevat als een discipline die opkomende patronen in de sociale verhoudingen ondersteunt of belemmert, wat is dan de invloed van zulke transformaties op de architectuur en de invloed van de architectuur op onze ideeën over de manier waarop we samenleven?

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Social Talks

Social Talks is een reeks evenementen rond de tentoonstelling van Het ontwerp van het sociale: 100 jaar eigenzinnig samenleven in Nederland

Het ontwerp van het sociale toont hoe veelzijdig en soms radicaal de interactie tussen ontwerp en samenleving de afgelopen eeuw is geweest. Ruim voordat een begrip als ‘social design’ opgeld deed, waren het professionals en opvallend vaak ook geëngageerde burgers en activisten die ontwerpstrategieën bedachten om daarmee maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op basis van research en interpretatie door telkens andere onderzoekers, conservatoren en ontwerpers, voert de installatie de bezoeker langs een reeks markante scènes uit de sociale geschiedenis.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.