Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

‘Ontwikkel goede, betaalbare woningen voor iedereen – vooral voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren; verspil zo min mogelijk materiaal, pas de meest recente kennis op het gebied van ontwerp- en productieprocessen toe en onderzoek de bestaande eisen waaraan een woning in elk geval moet voldoen door de gedragspatronen van de bewoners te bestuderen...’ Fragment uit de zaaltekst in de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale - De Minimumwoning.

Gezien het huidige tekort aan goede en betaalbare woningen zou deze formule voor een minimumwoning een belangrijke rol kunnen spelen in het huidige overheidsbeleid. Toch zijn zowel het concept als de maatschappelijke ambities erachter honderd jaar oud.

Toen het concept van de minimumwoning in de jaren 1920 werd ontwikkeld, domineerde het ‘traditionele westerse gezin’ (bestaande uit een heteroseksueel stel met twee kinderen) de samenleving. De werkelijkheid en de maatschappelijke structuren van tegenwoordig kennen veel neer nuances. Om met het onderzoeksprogramma Catching Up with Life (Canadian Centre for Architecture, 2021) te spreken:

‘We wonen langer ongetrouwd en kinderloos alleen; we wonen samen met de kinderen van onze partner, of met vreemden, of met naaste familieleden, of met verschillende generaties in één huis; we hebben minder starre opvattingen over genderrollen, over werk en over de liefde.’

Als architectuur kan worden opgevat als een discipline die opkomende patronen in de sociale verhoudingen ondersteunt of belemmert, wat is dan de invloed van zulke transformaties op de architectuur en de invloed van de architectuur op onze ideeën over de manier waarop we samenleven?

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

datum
28/10/2021
tijd
19:30 – 21:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis

We vragen deelnemers om te overwegen aankomende landelijke en lokale woondemonstraties te steunen.

Social Talk

Social Talk is een reeks evenementen rond de tentoonstelling van Het ontwerp van het sociale: 100 jaar eigenzinnig samenleven in Nederland

Het ontwerp van het sociale toont hoe veelzijdig en soms radicaal de interactie tussen ontwerp en samenleving de afgelopen eeuw is geweest. Ruim voordat een begrip als ‘social design’ opgeld deed, waren het professionals en opvallend vaak ook geëngageerde burgers en activisten die ontwerpstrategieën bedachten om daarmee maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op basis van research en interpretatie door telkens andere onderzoekers, conservatoren en ontwerpers, voert de installatie de bezoeker langs een reeks markante scènes uit de sociale geschiedenis.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.