Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze openbare bijeenkomst in het kader van het onderzoeksproject Collecting Otherwise is een vervolg op de eerste bijeenkomst van 11 februari 2021 en sluit aan op het evenement The Critical Visitor: Archival Interaction [De-]Constructing Heritage dat plaatsvindt op 27 mei 2021. Het is de bedoeling om tijdens deze tweede bijeenkomst dieper in te gaan op vragen rond archiefontmoetingen en de manier waarop deze zich verhouden tot de toegankelijkheid van een collectie.

Uitgaande van de nadruk van Archival Interaction op de locus van erfgoedconstructie (waar, met wie, onder bescherming van wie?) gaan we het gesprek aan over de thematiek van het ‘binnengaan van’, ‘zorgen voor’, ‘zijn bij’, en ‘affiniteit ontwikkelen voor’ het archief. Tijdens de publieksbijeenkomst willen we daarbij ook kritisch kijken naar de instrumentalisering van (architectonische) archieven en de manier waarop ze ‘waarheid’ toeschrijven bij de constructie van (collectieve) identiteiten en geschiedenissen – omdat dit gebruikt wordt om andere manieren van herinneren te marginaliseren, te zuiveren en te onderdrukken.

Door na te denken over de momenten waarop zaken in het archief ‘arriveren’ en de manier waarop het archief instellingen en het institutionele geheugen binnendringt, zullen we – aan de hand van een selectie van onze gevalsanalyses (Vrouwen Bouwen Wonen, Berlage, Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid 1898 en Keurige Leugens van het Officieel Fatsoen) – de zorgverhoudingen traceren die bestaan tussen het object, het archief, de oorsprong van het archief, de gearchiveerde praktijk of het gearchiveerde voorwerp, de bewaarder/curator van het archief, archivarissen, ‘secretarissen’ en bezoekers.

datum
27/05/2021
tijd
19:00 – 21:00
taal
Engels
 
locatie

Deelnemers ontvangen een link voor het online evenement | Registreer hier

toegang

Gratis Registratie verplicht

Hannah Dawn Henderson

Hannah Dawn Henderson is een kunstenaar en schrijver gevestigd in Den Haag en Manchester. Henderson heeft internationaal deelgenomen aan tentoonstellingen en projecten, waaronder locaties als Archive Gallery (Londen, VK), Greylight Projects (Brussel, BE), W139 (Amsterdam, NL) en het Wilberforce Institute (Kingston-upon-Hull, VK), en festivals zoals Moves: International Festival of Movement on Screen (VK), en wat? Festival (Londen, VK), Experiments in Cinema (Albuquerque, VS) en het International Film Festival Rotterdam. Hiertoe behoren projecten die zijn ondersteund door Stroom Den Haag, Amsterdam Funds for Art, de James Reckitt Library Trust, UK Arts Council en Mondriaan Fonds. Sinds januari 2020 is Henderson resident artist bij de Rijksakdemie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Tijdens dit Collecting Otherwise evenement zal Hannah een stukje van haar lopende werk binnen de werkgroep voorlezen.

Renan Laru-an

Renan Laru-an is onderzoeker en werkzaam als curator vanuit de Filippijnen en in Zuidoost-Azië. In 2012 richtte bij DiscLab | Research and Criticism (2012-2015) op, een multidisciplinair platform en ‘virtuele’ organisatie voor kritisch schrijven, theorie, discursieve activiteiten en onderzoek naar Filippijnse hedendaagse kunst en visuele en netwerkcultuur. Momenteel is hij de Public Engagement and Artistic Formation Coordinator bij het Philippine Contemporary Art Network (PCAN). Laru-an bestudeert 'onvoldoende' en 'afgetrokken' beelden en onderwerpen op het kruispunt van ontwikkelings- en integratieprojecten door middel van langetermijnonderzoeken, zoals Promising Arrivals, Violent Departures (lopend), Herding Islands, Rats and the Anthropocene (2015), Lightning Studies: Center for the Translation of Constraints, Conflicts and Contaminations (CTCCCs) (2016), en The Artist and the Social Dreamer (2017). Hij is (mede)curator van festivals en tentoonstellingen, waaronder onder andere de 6de Singapore Biennale: Every Step in the Right Direction, Singapore (2019); de 8e OK. Video - Indonesia Media Arts Festival, Jakarta (2017); A Tripoli Agreement, Sharjah Art Foundation, Sharjah (2018). Zijn onafhankelijke beurs werd ondersteund door de Foundation for Arts Initiatives, de National Commission for Culture and the Arts en tal van curatoriële residenties en fellowships.

Staci Bu Shea (zij/hen)

Staci Bu Shea is curator van Casco Art Institute: Working for the Commons en schrijver. Zij focussen zich op esthetische en poëtische praktijken van sociale reproductie en zorg, evenals de manifestaties ervan in interpersoonlijke relaties en het dagelijks leven, gemeenschapsorganisatie en institutionele praktijk. Momenteel hebben ze een speciale interesse in het archiveren en communiceren van het "klerikale", evenals de toegankelijkheid van kunst vanuit het oogpunt van gehandicaptenrechtvaardigheid. Samen met Rizvana Bradley zijn ze begonnen aan een studietraject genaamd "Poetics of Living" om reeds bestaande en opkomende niet-normatieve vormen van samenleven te onderzoeken, rekening houdend met snel veranderende discoursen over seksualiteit, gezondheid, het gemeenschapsleven en de dood. Staci Bu Shea werkt ook aan een artistiek en poëtisch onderzoeksproject genaamd Dying Livingly, dat kijkt naar de manieren waarop het gemeenschappelijke leven en de interieurarchitectuur van het hospice elkaar informeren en naar opkomende culturen van zorg aan het levenseinde. In het verleden waren ze co-curator van Barbara Hammer: Evidentiary Bodies (2017) in Leslie Lohman Museum of Art (NY) met Carmel Curtis, en studeerden ze af aan het Center for Curatorial Studies, Bard College met de groepstentoonstelling Emphasis Repeats (2016) op Hessel Museum of Art (NY). Van 2011-2014 werkten ze als studiomanager en assistent van de in Jacksonville gevestigde kunstenaar Jim Draper.

Yasmin Tri Aryani

Yasmin Tri Aryani is onderzoeker en grafisch archivaris. Zij observeert de problematische aard van architectonisch werk dat elementen van de traditionele architectuur van dominante etniciteiten tentoonspreidt in door de overheid gefinancierde gebouwen in Indonesië – een strategie die kan leiden tot de marginalisatie van minderheden. In 2019 begon ze met een onderzoeksbeurs bij de M+/Design Trust te werken; daar bracht ze de verschillende benaderingen aan het licht die Indonesische architecten hanteren bij het omarmen van lokale tradities die inclusiviteit voorstaan. Ook verkent Aryani via haar onderzoek de manier waarop traditionele architectuur sinds de tijd van de koloniale overheersing is gebruikt om de nationale identiteit te representeren.

Collecting Otherwise Werkgroepleden

Tijdens het evenement zullen de volgende Collecting Otherwise werkgroepleden aanwezig zijn: Clara Balaguer, Alfred Marasigan, Czar Kristoff, Isola Tong, Michael Karabinos, Hannah Dawn Henderson, Harriet Rose Morley, Hetty Berens, Carolina Valente Pinto, Delany Boutkan, Yessica Deira en Setareh Noorani.

Collecting Otherwise

Collecting Otherwise is een werk in uitvoering, een onderzoeksproject dat altijd in ontwikkeling is en dat gebruik maakt van een gelaagde benadering van het archief: van object, naar vraag, naar methodologie, naar instrument en weer terug. Collecting Otherwise is onderdeel van het initiatief Rethinking the Collection, binnen het raamwerk van Architectuur Dichterbij, dat tot stand is gekomen naar aanleiding van het besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om te investeren in de zichtbaarheid, restauratie en digitalisering van de Rijkscollectie. Dit project draagt bij aan de ambitie van Het Nieuwe Instituut om haar positie als erfgoedinstituut te versterken, en om methoden, technieken, onderzoeksthema’s, specifiek jargon en allianties die het instituut in de voorafgaande periode heeft ontwikkeld, kritisch te bekijken.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.