Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Yaneva verkent de dagelijkse archiefpraktijk met behulp van een etnografische studie naar het toonaangevende Canadian Centre for Architecture (CCA) in Montreal en interviews met praktijkbeoefenaars van over de hele wereld, waaronder Álvaro Siza en Peter Eisenman. Yaneva staat in haar werk stil bij wat de uiteenlopende betrokkenen – van conservatoren en bibliothecarissen tot curatoren en architecten – zich met hun werk ten doel stellen en wat zij ermee kunnen bereiken. Ze onderzoekt hoe de manier waarop zij hun archieven en collecties samenstellen, hun vakmanschap of ambacht, mogelijk van invloed is op de geschiedenis en zelfs het wezen van de architectuur zelf. 

 

Deze lezing met nagesprek maakt deel uit van het publieke programma Re-enacting Tacit Knowledge: 20th Century Architectural Summer Schools. Deze zomerschool, die de archieven van andere zomerscholen onderzoekt, activeert en opnieuw opvoert, is een samenwerking tussen het Jaap Bakema studiecentrum en het onderzoeksnetwerk TACK / Communities of Tacit Knowledge: Architecture and Its Ways of Knowing. We gaan met Yaneva in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van wat we van de archieven van zulke internationale en intergenerationele experimenten in het architectuuronderwijs kunnen leren.

 

datum
09/09/2021
tijd
19:30 – 21:00
taal
Engels
 
toegang

Gratis

Albena Yaneva 

Albena Yaneva is hoogleraar Architectuurtheorie aan de University of Manchester. Ze is in het verleden gasthoogleraar geweest aan de Princeton School of Architecture en de Parsons School of Design. In 2017 kende de Zweedse Lunds Universitet haar de Lise Meitner-gastleerstoel in de Architectuur toe. Na aan de École nationale supérieure des mines de Paris (2001) bij Bruno Latour te zijn gepromoveerd in de Sociologie en Antropologie werkte Yaneva bij Harvard University, het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn en de Österreichische Akademie der Wissenschaften in Wenen. Haar onderzoek is intrinsiek interdisciplinair en heeft betrekking op de vakgebieden Wetenschapsstudies, Cognitieve Antropologie, Architectuurtheorie en Politieke Filosofie. 

In haar recente boek Crafting History: Archiving and the Quest for Architectural Legacy (Cornell University Press, 2020), verkent Yaneva de dagelijkse praktijk van het archiveren. In het boek ontrafelt ze de meervoudige epistemische dimensies van de archivering en vertelt ze een krachtig verhaal over de manier waarop collecties de basis vormen van de architectuurgeschiedenis.

TACK

TACK streeft naar een beter begrip van de ongeschreven kennis in de architectuur: de belichaamde, sociale en vaak onbewuste manieren waarop het vakgebied wordt begrepen, en die mede bepalen hoe architecten gebouwen en steden ontwerpen. TACK is een innovatief opleidingsnetwerk als onderdeel van de Marie Sklodowska-Curie Actions binnen het Europese kaderprogramma Horizon 2020. Het netwerk bestaat uit tien Europese hogeronderwijsinstellingen, negen architectenbureaus en drie vooraanstaande culturele instellingen op het gebied van architectuur, waaronder Het Nieuwe Instituut. Deze partners bieden gezamenlijk een innovatief PhD-trainingsprogramma aan op het gebied van ongeschreven kennis in de architectuur. Dit zal uiteindelijk leiden tot tien parallelle PhD-onderzoeken.

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.