Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Wat betekent de veranderende rol, praktijk en identiteit van gender voor de werkplek van ontwerpers en voor de totstandkoming van de gebouwde omgeving? Het Center for the Advancement of Masculine Practices (CAMP) is een initiatief van omgevingspsycholoog Adeola Enigbokan en ruimtelijk strateeg Gavan Blau om de decentralisatie van het mannelijk imperatief in de architectuurwereld bespreekbaar te maken. Deze praktijken herkennen we niet alleen bij mannen. Historisch gezien worden deze belichaamt in noties als leiderschap, assertiviteit en kracht—stereotypen die op hun beurt tot uitdrukking komen in androcentrische, niet-inclusieve architectuur.

datum
23/05/2019
tijd
19:30 – 21:30
taal
Engels
verder deze avond
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Standaard€ 7,50
Studenten, CJP, Vrienden en Members van Het Nieuwe Instituut € 3,75

CAMP brengt gemeenschappen, cultuurmakers, onderzoekers, beleidsmakers en kopstukken uit het bedrijfsleven, van alle genders, bij elkaar om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van leiderschap. De avond wordt georganiseerd door Enigbokan en Blau met bijdragen van onder meer Arna Mackic, Gabriel A. Maher en Pamela Prickett.

Het Architecture CAMP brengt betrokkenen uit het onderwijs, praktijk, en wetenschap samen om te reflecteren op de toekomst van gender in de gebouwde omgeving. De avond bestaat uit een paneldiscussie met vooraanstaande gendertheoretici en architecten, gevolgd door groepsdiscussies waar de vragen die door het panel aan de orde zijn gesteld verder kunnen worden besproken en waar kwesties kunnen worden aangestipt voor nader onderzoek en verdere actie. Het doel van de avond is om trends in de beroepssector in kaart te brengen en te ontdekken welke vaardigheden, gewoonten en praktijken nodig zijn voor het ontwikkelen van inclusieve, niet-binaire ruimtelijke ontwerpen.

Queering Architecture, Het Nieuwe Instituut

Deze avond maakt deel uit van een breder initiatief van Het Nieuwe Instituut om het lichaam, seksualiteit en gender centraal te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van inclusieve benaderingen in de architectuur- en stedenbouwpraktijk. Architectuur is, als discursief systeem, in haar hoedanigheid van maker van (sociale, publieke en huiselijke) ruimten en als discipline, onlosmakelijk verbonden met gender en seksualiteit en met biopolitieke controlemechanismen. Daarnaast zijn en blijven er ongelijkheidstructuren ingebed in de architectuurpraktijk, bijvoorbeeld in verband met het LGBTQIA-collectief.

Een voorbeeld hiervan is het recente debat over de rechtmatigheid van het gebruik van toiletten in openbare gebouwen door transgenders die feitelijk een ander geslacht hebben dan het geslacht dat in hun geboorteakte is vastgelegd. Deze strijd laat zien welke rol architectuur en de gebouwde omgeving spelen bij de definitie van binaire, essentialistische tegenstellingen. Daarom bieden projecten zoals het archiefonderzoek Through Queer Eyes, de werkgroep Queering Architecture en Architecture CAMP methoden om subjecten en collectieven met een seksualiteit die afwijkt van de heteronormatieve stroming zichtbaar te maken, evenals gevallen die zijn onderdrukt of gewoonweg genegeerd om het androcentrisme te bevoorrechten. Deze initiatieven zijn ook bedoeld om de architectuur te eren die vloeiende identiteiten omarmen en processen van wording faciliteren, als daden van verzet in de zoektocht naar kansen en ruimten die verschillende manieren van samenleven mogelijk maken.

Adeola Enigbokan

Adeola Enigbokan is omgevingspsycholoog. Ze zoekt gedreven naar manieren om de ruimtes waarin we leven en werken beter in staat te stellen uitdrukking te geven aan onze waarden en verplichtingen, als individuen en organisaties. Ze is gepromoveerd in de psychologie aan de City University of New York en haalde haar bachelor in de antropologie aan de Columbia University. Momenteel doceert ze stedelijke sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en architectuur aan de Gerrit Rietveld Academie.

Gavan Blau

Gavan Blau is organisatiestrateeg en sociaal geograaf. Hij werkt samen met beleidsmakers en gemeenschappen aan holistische, onderzoeksgerichte benaderingen van complexe vraagstukken. Hij haalde zijn bachelor in de rechten en zijn bachelor in de communicatie (cum laude) aan de University of Melbourne en zijn master in de economische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel doceert hij landschapsarchitectuur aan de RMIT University.

Arna Mačkić

Arna Mačkić is architect en medeoprichter van Studio L A. De studio heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder de Dutch Design Award 2014 en de Maaskantprijs voor jonge architecten 2017, voor zijn zoektocht naar een ‘inclusieve architectuur’ en naar nieuwe vormen van openbare ruimte. Zij is tevens hoofd van de afdeling Architectonische Vormgeving van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Gabriel A. Maher

Ontwerper Gabriel A. Maher woont en werkt in Nederland in een interieur- en sociaal ontwerppraktijk. Mahler richt zich vooral op de kritische en analytische benadering van ontwerp en onderzoek en reflecteert binnen dit domein op de effecten die ontwerp en ontwerpen hebben op het lichaam en op de ontwikkeling van identiteit. Daarbij worden de verhoudingen tussen lichamen en ruimten, objecten en systemen en mediaverhalen verkend. Objecten, ruimtes, locaties, materiële artefacten en technologieën worden gedeconstrueerd om aan te tonen hoe wij – individueel en gemeenschappelijk – door ontwerp- en mediasystemen worden gepositioneerd, georganiseerd en gestuurd. Deze deconstructies worden op een visueel analytische manier gearticuleerd en getransformeerd tot kritische instrumenten voor dialoog die gebruik maken van queer- en intersectionele feministische kaders om, door hun positie en door hun aanpak, vraagtekens te plaatsen bij de ontwerp- en mediapraktijk. Om deze positie te articuleren, te materialiseren en te activeren probeert Mahler situaties te creëren waarbij onderzoek en ontwerp samenkomen in een performance.

Pamela Prickett

Pamela Prickett is een prijswinnend stadsetnograaf en socioloog. Haar eerste boek, Believing in South Central: Everyday Islam in an Inner City, put uit een periode van meer dan zes jaar veldwerk in een moskee in Los Angeles die tot doel had te begrijpen hoe moslimvrouwen en -mannen de islam als een blauwdruk voor het maatschappelijk leven gebruiken. Aan de Universiteit van Amsterdam leidt ze de bacheloropleiding stedelijke sociologie. Ze leert haar studenten ongelijkheidspatronen in de stad te ontdekken en daarbij speciale aandacht te besteden aan ruimtelijke verschillen op basis van geslacht, ras en klasse. Ze behaalde diploma’s aan de UCLA, de LSE, de USC en aan Boston University. Voor zij actief werd in de academische wereld werkte Prickett als netwerkjournalist en tv-presentatrice.

Thursday Bite

Eet voorafgaand aan de Thursday Night een hapje mee met sprekers, gasten en medewerkers van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Café biedt om 18.00 een lichte vegetarische maaltijd aan. Dinervouchers à € 7,70 zijn tot een dag tevoren te krijgen via de Tickets-link op deze pagina.

Word Member

Word Member van Het Nieuwe Instituut en steun onze missie om het brede en veranderlijke speelveld van design te verkennen. Members hebben toegang tot een speciaal programma met inspirerende evenementen waarbij professionals elkaar ontmoeten. Wij nodigen hen uit mee te denken over de veranderende rol van design in technologie, economie, cultuur en maatschappij.

 

Thursday Night at Het Nieuwe Instituut
Luca Napoli

Thursday Night Live! biedt een afwisselend programma over architectuur, design en digitale cultuur. Actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland.